Het oerwoud van de nieuwe jeugdwet

De transitie jeugdzorg zoals het de afgelopen jaren heette, behelst de invoering van de nieuwe Jeugdwet vanaf januari 2015.

De jeugdhulp, álle jeugdhulp, is vanaf volgend jaar de verantwoordelijkheid van gemeenten. Maar wat is jeugdhulp en welke zorg wordt daaronder verstaan? Het gaat om:

  • jeugd GGZ (nu via de ziektekostenverzekering)
  • jeugd- en opvoedhulp (nu vanuit de provincie)
  • AWBZ zorg voor de jeugd (zoals PGB’s en langdurige jeugd-GGZ)
  • gesloten jeugdzorg (nu vanuit de provincie)
  • jeugdbescherming en -reclassering (nu vanuit de provincie) (hieronder vallen vooral de taken van de Bureau’s Jeugdzorg)

Eigenlijk gaat het dus om alle niet-medische zorg voor kinderen.

Om hoeveel geld het gaat en hoe budgetten verdeeld moeten gaan worden, is pas sinds afgelopen mei definitief bekend. Van die zogeheten meicirculaire is een infographic gemaakt die meteen ook inzichtelijk maakt om welke hulp het precies gaat. Voor veel gemeenten en zorgaanbieders is echter nog helemaal niet (precies) duidelijk hoe het zal werken met de budgetten en hoeveel er extra bezuinigd zal worden. Maar dit onderwerp laten we voor nu even rusten, dat is namelijk een apart artikel waard ;-).

De verschuiving van verantwoordelijkheden wordt decentralisatie genoemd, hier is duidelijk te zien hoe de huidige situatie (veel verschillende ‘potjes’ van waaruit jeugdhulp gefinancierd wordt) moet transformeren naar de situatie vanaf volgend jaar (waar alles door de gemeente geregeld moet zijn).

Al met al zijn er meer dan 600 zorgaanbieders (instellingen, praktijken, bureau’s jeugdzorg etc.) en meer dan 400 gemeenten die elkaar moeten gaan vinden.

De invoering van de wet gaat erg snel en daar zijn ook veel bezwaren over. De uitgangspunten van de nieuwe jeugdwet worden breed gedragen (meer regionaal georganiseerde hulp en minder schotten).

Waar te zoeken?
Op dit moment is er vooral veel informatie voor professionals, zorgaanbieders en gemeenten beschikbaar. De informatiestroom naar gemeenten toe is enorm. Zij moeten in korte tijd ongelooflijk veel regelen. De website voor de gemeenten staat vol met handreikingen, factsheets en infographics en is bijna niet bij te houden. Dit geldt ook voor de website vanuit de overheid van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze is bedoeld voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd.

Opvallend?
De informatie naar ouders en verzorgers is zeer minimaal. Verbindingsfactor zal zich daar de komende maanden op richten en we zijn dan ook erg benieuwd naar ervaringen van onze lezers. Vanuit mijn eigen rol als beleidsadviseur en ondersteuner bij twee zorgaanbieders verdeeld over het land, die nu verzekerde zorg leveren en met smart uitzien naar een contract met de regio’s van gemeenten, merk ik dat er in mijn eigen omgeving bij ouders totale onbekendheid is. Vrienden met kinderen weten niets. Helemaal niets. Terwijl de impact straks groot zal zijn. Vooral de rol van de gemeenten als het gaat om de toelating tot zorg kan grote verschillen opleveren. In de ene regio zal een loket worden ingericht waar eerst toestemming moet worden aangevraagd, terwijl elders ouders en kinderen zich rechtstreeks bij een aanbieder zullen kunnen melden.

Best iets dat je, laten we zeggen voor november/december aanstaande zou willen weten als ouder, toch?

Meteen delen in jouw netwerk? Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *