De Lerarenagenda – speerpunt en inspiratieplek

Het onderwijs staat al een aantal jaren hoog op de agenda van de politiek als het gaat om investeringen en verbeteringen. Waar op vele ministeries jaar op jaar stevig bezuinigd is, bleef het onderwijs behoorlijk buiten schot en waren er zelfs investeringen op onderdelen in de begroting. In 2013 is heel duidelijk ‘de leraar’ als prioriteit naar voren gekomen. Verschillende initiatieven hebben geleid tot de zogenaamde ‘Lerarenagenda’ waaruit duidelijk blijkt wat de speerpunten voor het onderwijs en dan vooral de leraar en lerarenopleidingen zijn.

Lastig is wel dat ook al wordt steeds heel nadrukkelijk geld vrijgemaakt (zie bijvoorbeeld het bericht van 28 augustus)  om te investeren in de kwaliteit van onderwijs en leraren, daar dwars doorheen wederom een grote stelselwijziging loopt. Nu gaat het om Passend Onderwijs. En uiteraard gaat deze stelselwijziging ook gepaard met bezuinigingen, alleen vallen die onder andere onderdelen van de onderwijsbegroting (m.n. personeel). En sowieso, ministerie en werkgevers zijn het verre van snel met elkaar eens wanneer en of iets echt een investering is en hoe zich dat uiteindelijk vanuit de werkgever naar de leraar voor de klas vertaald. Ook dat wordt duidelijk uit de reactie van de AOb op het eerder genoemde bericht eveneens op 28 augustus .

De website die door het ministerie van Onderwijs wordt bijgehouden, biedt veel informatie. Over activiteiten die in een schooljaar gepland worden en hoe vanuit ‘Den Haag’ invulling aan de zeven agendapunten wordt gegeven. De vulling van de website, zeker de activiteitenagenda, mag nog wel beter en ik ben benieuwd hoe stevig De Lerarenagenda op ieders eigen praktische agenda zal komen te staan.

Het is een positief ingestoken project en gaat over de periode 2013-2020 en dat spreekt aan. Het gaat erg over leren van elkaar, professionaliseren, uitwisseling tussen scholen, opleidingen en docenten en de website dient nu vooral als platform.

Zo komt ‘7 blogs die je als leraar moet volgen’ op de website voorbij. Een leuke laagdrempelige inspiratiebron die we ook bij Verbindingsfactor inmiddels – niet álle zeven, we blijven wel kritisch ;-) – volgen en waar we af en toe wat zullen uitlichten.

Meteen delen in jouw netwerk? Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *