Dag van de Leraar

Op 5 oktober was het de internationale Dag van de Leraar. In Nederland wordt deze dag – op of rond 5 oktober – sinds enkele jaren gevierd met een verkiezing van Leraar van het Jaar en zijn de hele week speciale activiteiten gepland. Afgelopen zaterdag zijn deze vier leraren en docenten gekozen tot Leraren van het Jaar 2014!

Op de website van de Lerarenagenda troffen we de minidocu ‘Het Onbeschreven Blad’ met daarin enkele winnaars van voorgaande jaren aan het woord.

Woensdag 8 oktober is er het Lerarencongres. Pas de tweede editie en vorig jaar een mooi succes. Helaas kunnen we zelf deze editie niet aanwezig zijn, maar dat dit congres pas voor de tweede keer gehouden wordt zegt wel iets. Meer aandacht voor professionalisering is er al structureel sinds enkele jaren. Het beroep leerkracht als professie zien, de groep als vakgenoten en daarmee als beroepsgroep benaderen inclusief een landelijk congres, zijn onderdelen die daarbij horen.

Hoeveel vrijheid heeft en neemt de gemeente?

Maandagavond 22 september. Daar was Nieuwsuur. Vanuit Verbindingsfactor plugden we de uitzending al. Het zou gaan om de voortgang van de transitie Jeugdzorg en Leonard Geluk zou aan het woord komen namens de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ), in het leven geroepen om de voortgang van de transitie te monitoren. Al enige tijd komen zij om de zoveel maanden met een voortgangsrapportage die aan de Kamer wordt aangeboden. Steeds vol concrete adviezen, zorgen en vol vertrouwen dat het allemaal wel goed komt met de transitie.

Toegegeven, die hoop is denk ik terecht. Het komt ook goed. Er is veel vertrouwen en motivatie om de decentralisatie van jeugdzorg lokaal / regionaal echt voor elkaar te krijgen.
Uitéindelijk komt het wel goed. Toch? Continue reading